Garantie aanbieders

Wat stelt de consumentenbond?

Garantie op je zonnestroominstallatie

 

Je hebt geïnvesteerd in een zonnestroomsysteem, dat zeker 10 jaar - en waarschijnlijk 25 jaar - stroom moet leveren. Gaat er iets kapot, dan hoort een leverancier garantie te bieden. Er is sprake van verschillende soorten garanties. Net als bij alle andere producten is er 'gewoon' sprake van garantie. Maar bij een zonnestroomsysteem heb je nog veel meer soorten garanties. En hoe zit het met je verzekering?

  1. Productgarantie

  2. Vermogensgarantie

  3. Garantie op de installatie

  4. Systeemgarantie

 

Productgarantie

De productgarantie zit op zowel de zonnepanelen zelf als op de omvormer(s). Deze garantie is van toepassing op defecten van het product, niet op een geleidelijke achteruitgang van de opbrengst. Op omvormers is 5 jaar het minimum, maar 10 jaar of meer wordt ook aangeboden.

 

Op zonnepanelen is 10 jaar de norm, maar er zijn fabrikanten die zelfs tot 30 jaar productgarantie bieden. Een voorbeeld is SolarWatt, op hun glas-glas panelen, een speciaal type panelen dat robuuster zou zijn dan panelen met alleen glas aan de voorkant.

 

Vermogensgarantie

Deze zit altijd op zonnepanelen, en is van toepassing op geleidelijke achteruitgang van de productie van werkende panelen. Gangbaar is een garantie op 80% van het vermogen na 20 of 25 jaar. Maar hogere percentages of een langere termijn komen ook voor. Vraag of de vermogensgarantie 'lineair' is. Dat betekent: als je zonnepanelen al na 12 jaar meer dan 0,5% per jaar achteruit gaat, je niet tot jaar 20 hoeft te wachten om op deze garantie aanspraak te doen.

Nog iets over verzekeren van zonnepanelen

Zonnepanelen vallen onder de opstalverzekering. Het is een goed idee om je verzekeraar te melden wanneer je zonnepanelen aan je huis toevoegt: de herbouwwaarde stijgt immers.  Er zijn ook speciale zonnepanelenverzekeringen. In de Consumentengids van maart 2015 concludeerden wij echter dat het niet heel aantrekkelijk is om deze af te sluiten.

 

Het keurmerk Zonnekeur geeft enig houvast bij het kiezen van een installatiebedrijf. Maar het biedt helaas onvoldoende garantie dat elke installateur van dat bedrijf een deskundig en ervaren zonne-energie-installateur is. In het Zonnecollectief van de consumentenbond wordt 10 jaar installatiegarantie geboden.


Wat biedt de Zonnekeur Installateur?

 

Een Zonnekeur-installateur voldoet aan een groot aantal strenge criteria, die zijn samen te vatten in drie onderdelen; vaardigheid, bedrijfsvoering en producten.

 

Vaardigheid

De installateur is erkend door onafhankelijke Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI). Deze erkenning vereist aantoonbare bekwaamheid op alle gebieden van het vak: van de theoretische kennis over werking en rendement van zonne-energie tot en met montage op het dak en aansluiting op lichtnet of waterleiding. Examens op dit gebied worden afgenomen door exameninstituut CITO.


 

Wat biedt de stichting Garantiefonds Zonzekerheid?

ZonZeker is er voor eigenaren van zonnepanelen én installateurs.

 

De zekerheden voor eigenaren

Stichting Garantiefonds ZonZeker is een collectief van kleine installateurs. Kleine installateurs zullen altijd bovengemiddeld servicegericht zijn, omdat hun inkomsten hier direct van afhangen. U krijgt het beste van 2 werelden, namelijk de servicegerichtheid van een kleine installateur, en de kracht en kennis voor het verstrekken van garanties van het gehele collectief! De voordelen op een rij:

 

Faillissement

Alle zekerheden die u genoot bij uw installateur worden bij faillissement volledig overgenomen door een andere (lokale) installateur die aangesloten is bij de stichting. Uw aanbetaling loopt geen enkel gevaar.

 

Flexibiliteit

Kleine installateurs weten doorgaans niet wat van negen tot vijf betekent. Kleine service vragen worden veelal met het dagelijkse werk ingepland. Lukt dat niet, dan is zijn afspraken buiten de reguliere werktijden doorgaans ook geen probleem.

 

Rendement

ZonZeker installaties bestaan uit vooraf geselecteerde producten, waardoor kwaliteit en rendement gegarandeerd kan worden door SGZZ en door uw installateur. Indien u kiest voor ZonZeker Extra wordt uw installatie na 5 tot 7 jaar volledig doorgemeten om er zeker van te zijn dat ook de daaropvolgende jaren de installatie optimaal functioneert.

Kwaliteit

Alle ervaring en kennis van de deelnemers komen samen in de zogenoemde Whitelist. Hierop staan alleen producten waar de deelnemers goed ervaringen mee hebben, en waarvan de stichting de garantievoorwaarden heeft getoetst. Honderden jaren ervaring van kleine installateurs komt samen in deze lijst, waarvan u direct de vruchten plukt.

Let op: als een zonnepaneel in het geheel dienst weigert na de termijn van de productgarantie, heb je niets aan een nog lopende vermogensgarantie. Als beide even lang zijn is dat dus wel zo fijn, maar dat komt nog weinig voor.

 

Garantie op de installatie

Deze garantie is van toepassing als bijvoorbeeld een kabelaansluiting niet goed is en problemen gaat veroorzaken, of de bevestigingsmaterialen loskomen bij een 'normale' storm (een tornado, net zoals oorlogsgeweld, valt over het algemeen buiten het bereik van welke garantie of verzekering dan ook). Volgens branchevereniging Holland Solar moet de installatiegarantie minimaal 18 maanden zijn, maar 10 jaar is in ieder geval bij grotere inkoopacties niet ongebruikelijk.

 

Systeemgarantie

Soms krijg je systeemgarantie. De leverancier zegt daarmee: ik heb veel vertrouwen in zowel het installatiewerk als de zorgvuldig op elkaar afgestemde combinatie van montageonderdelen, omvormer en panelen. Als er binnen de termijn van de systeemgarantie iets mis is hoeft mijn klant niet uit te zoeken/aan te tonen waar het probleem zit, we zorgen gewoon dat het systeem weer probleemloos werkt. Je hoeft dan ook geen inspectie- of transportkosten te betalen. Tenzij, natuurlijk, het probleem blijkt veroorzaakt door een verwijtbare fout van de consument, of door een lek dak of natuurgeweld. De systeemgarantie omvat de garantie op installatie en montagematerialen.

In de inkoopactie van de consumentenbond met het Zonnecollectief wordt 10 jaar systeemgarantie geboden, geeft de producent van panelen en omvormers 10 jaar productgarantie, en zit op de zonnepanelen een vermogensgarantie van 97.5%, lineair afnemend met 0.7% per jaar tot 80% na 25 jaar.

Zekerheid

Kiezen voor zonne-energie is kiezen voor de toekomst. Je mag dan ook verwachten dat de systemen lang meegaan. Kies daarom voor de zekerheid van het Zonnekeur. Een keuze voor het Zonnekeur is een betrouwbare keuze!

 

Het is voor een klant moeilijk te beoordelen of een installateur over de benodigde expertise beschikt. Voor een leek is het niet te zeggen welk rendement een zonneboiler daadwerkelijk kan halen. Om die reden is het keurmerk Zonnekeur in het leven geroepen. Producten en bedrijven die het Zonnekeur voeren, daar kunt u van op aan.

 

Bedrijfsvoering

De installateur houdt zich aan geldende normen en voorschriften. Daaronder vallen ook normen voor veiligheid van de opgeleverde installatie. Hij houdt een degelijke administratie bij van elke installatie, zodat eventuele problemen later goed op te sporen zijn.

 

Producten

De installateur levert producten van aantoonbare kwaliteit. De kwaliteit van zijn producten is door uniforme productspecificaties vergelijkbaar en toetsbaar. Hij biedt minimaal 5 jaar garantie op de geleverde materialen. Op het werk van de installateur is de garantie conform de bepalingen van UNETO-VNI (18 maanden op het werk en 3 jaar op de capaciteit). Hij voorziet de klant van een duidelijk opleverformulier en alle relevante garantiebepalingen.

 

 


 

Vakbekwaam

Iedere Zonzeker installateur is gescreend door de stichting op zowel administratief gebied als op vakbekwaamheid. De ZonZeker installateur heeft zijn vakbekwaamheid aan de stichting aangetoond door middel van zijn papieren en door een willekeurige controle bij oude klanten van de installateur.  U bent er zeker van dat u een kwaliteit installateur in huis haalt!

 

Geschillen

Mocht u een geschil hebben met een van onze deelnemers, dan kan de stichting hierin bemiddelen. Oordeel van de stichting richting onze deelnemers is doorgaans bindend.

 

Maatschappelijk voordeel

Er is nu geen noodzaak meer om te kiezen voor een groot installatie bedrijf. U kunt nu veilig kiezen voor de lokale installateur bij u om de hoek, mits deze uiteraard een deelnemer is aan het fonds. Een extra opsteker: u draagt hierdoor ook bij aan werkgelegenheid en saamhorigheid binnen uw regio! Wist u dat lokale verengingen nagenoeg alleen maar gesponsord worden door lokale bedrijven? U draagt hier indirect aan bij!

 

Kijk voor de maximale zekerheid verder op:

https://www.zonzekerzonderzorgen.nl/zonzeker-voor-eigenaren/de-zekerheden-voor-eindgebruikers/

contact - we-improve - kvk 64657590  - btw NL083102541B.02 - copyright©2018