Veilig-Idee.nl

Verwijderen

Hier kunt u de gegevens in uw account met 1 druk op de knop uit de Wix database verwijderen. Herstel is niet mogelijk.

U blijft toegang houden tot uw account met uw zelfgekozen wachtwoord dus u kunt het account altijd weer gebruiken.

Bij het opnieuw in loggen ziet u dat al uw gegevens zijn gewist.

Uw account  verwijderen

Wilt u uw account verwijderen dan dient dit geen content te bevatten. Maak uw account leeg en stuur uw Email adres
wat u gebruikt voor uw Veilig-Idee account. U krijgt bevestiging dat uw gegevens worden verwijderd binnen 3 dagen.